Hoichoi Premium Account cookies

Categorized as hoichoi

Hoichoi Cookies August Update [ 100% Working Daily India Time ]

HOW TO USE PRIMEVIDEO COOKIES

 • Download and Install this chrome extension: Cookie-Editor
 • Visit hoichoi tv
 • Click on the cookies editor icon
 • Paste the cookies what we are given below and click on import
 • Reload Browser Tab
 • BOOM! Free to Hell… !!
[
  {
    "domain": ".hoichoi.tv",
    "expirationDate": 1637598093,
    "hostOnly": false,
    "httpOnly": false,
    "name": "_fbp",
    "path": "/",
    "sameSite": "lax",
    "secure": false,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "fb.1.1623777245887.1107376165"
  },
  {
    "domain": ".hoichoi.tv",
    "expirationDate": 1629823408,
    "hostOnly": false,
    "httpOnly": false,
    "name": "WZRK_S_8W6-4W8-8R5Z",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "%7B%22p%22%3A1%2C%22s%22%3A1629822092%2C%22t%22%3A1629822208%7D"
  },
  {
    "domain": "www.hoichoi.tv",
    "hostOnly": true,
    "httpOnly": false,
    "name": "user_encrypted_email",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": true,
    "storeId": null,
    "value": "6d7f70797b7b6a7f306c716726275e79737f7772307d7173"
  },
  {
    "domain": "www.hoichoi.tv",
    "expirationDate": 1661358089,
    "hostOnly": true,
    "httpOnly": false,
    "name": "token",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "{%22expiration%22:1630426892000%2C%22authorizationToken%22:%22eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VySWQiOiIyMGUzMzBiMC0zZTYxLTExZTgtYmMwNi0zYjZmMGFkYjRhMGIiLCJzaXRlIjoiaG9pY2hvaXR2Iiwic2l0ZUlkIjoiN2ZhMGVhOWEtOTc5OS00NDE3LTk5ZjUtY2JiNTM0M2M1NTFkIiwiZW1haWwiOiJzYW5nZWV0YS5yb3k4OUBnbWFpbC5jb20iLCJpcGFkZHJlc3NlcyI6IjExOC4xNzkuMTQ3LjIyMSwgMTAuMTIwLjEuNjMsIDM0LjIwNS4xMzcuMjA0LCAxMzAuMTc2Ljk4LjEzNyIsImNvdW50cnlDb2RlIjoiQkQiLCJwb3N0YWxjb2RlIjpudWxsLCJwcm92aWRlciI6InZpZXdsaWZ0IiwiZGV2aWNlSWQiOiJicm93c2VyLWMwMWMyMjU5LTMzOWUtNWRkYi1iM2E5LTVmOGMyNDYzYmI0ZCIsImlkIjoiMjBlMzMwYjAtM2U2MS0xMWU4LWJjMDYtM2I2ZjBhZGI0YTBiIiwicGhvbmVOdW1iZXIiOiIrOTE5ODMwODA0NTExIiwicGhvbmVDb2RlIjo5MSwiaWF0IjoxNjI5ODIyMDkyLCJleHAiOjE2MzA0MjY4OTJ9.2YDOrXoS4-BUGf5pJGM0iQSomE0QFMBOSFfPD7uHBrA%22%2C%22refreshToken%22:%22d3259f4f31abf4e5ff1f7b72e2d1870c52ff43affa751075c8365690e469d5e2268cdb643681c2f636a632744c90179c%22%2C%22duration%22:604802575}"
  },
  {
    "domain": "www.hoichoi.tv",
    "hostOnly": true,
    "httpOnly": false,
    "name": "vl-user",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": true,
    "storeId": null,
    "value": "20e330b0-3e61-11e8-bc06-3b6f0adb4a0b"
  },
  {
    "domain": ".hoichoi.tv",
    "hostOnly": false,
    "httpOnly": false,
    "name": "vl-redirect-user",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": true,
    "storeId": null,
    "value": "20e330b0-3e61-11e8-bc06-3b6f0adb4a0b"
  },
  {
    "domain": ".hoichoi.tv",
    "expirationDate": 1634659188,
    "hostOnly": false,
    "httpOnly": false,
    "name": "_gcl_au",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "1.1.1550046876.1623861928"
  },
  {
    "domain": "www.hoichoi.tv",
    "expirationDate": 1655397959,
    "hostOnly": true,
    "httpOnly": false,
    "name": "CookieConsent",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": true,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "{stamp:%27Lv8N9C9ISBJafIca6i8D2UGoN4K5fWcnkl2V2x4B5vPyeS5nNTrSGw==%27%2Cnecessary:true%2Cpreferences:true%2Cstatistics:true%2Cmarketing:true%2Cver:2%2Cutc:1623861959329%2Cregion:%27bd%27}"
  },
  {
    "domain": ".hoichoi.tv",
    "expirationDate": 1945182089,
    "hostOnly": false,
    "httpOnly": false,
    "name": "WZRK_G",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "c76e7dc2b6bd40f0886cd9820f94c91e"
  },
  {
    "domain": ".www.hoichoi.tv",
    "expirationDate": 1661358115,
    "hostOnly": false,
    "httpOnly": false,
    "name": "_fw_crm_v",
    "path": "/",
    "sameSite": "lax",
    "secure": false,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "d92e9ff3-1415-4d3b-c7af-c4a3cf06f16f"
  },
  {
    "domain": ".www.hoichoi.tv",
    "expirationDate": 253402257600,
    "hostOnly": false,
    "httpOnly": false,
    "name": "G_ENABLED_IDPS",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "google"
  },
  {
    "domain": "www.hoichoi.tv",
    "expirationDate": 1661358090,
    "hostOnly": true,
    "httpOnly": false,
    "name": "subscription",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "{%22subscription%22:{%22subscriptionStatus%22:%22COMPLETED%22%2C%22subscriptionInfo%22:{%22planId%22:%2239de027c-a697-46ae-990b-f721d40343a5%22%2C%22ipAddress%22:%22::ffff:103.215.52.119%22%2C%22originRegion%22:%22us-east-1%22%2C%22identifier%22:%226months%22%2C%22site%22:%22hoichoitv%22%2C%22email%22:%[email protected]%22%2C%22subscriptionStatus%22:%22COMPLETED%22%2C%22paymentUniqueId%22:%22350000322228541%22%2C%22paymentState%22:%22ENDED%22%2C%22userId%22:%2220e330b0-3e61-11e8-bc06-3b6f0adb4a0b%22%2C%22preTaxAmount%22:250%2C%22environment%22:%22production%22%2C%22numberOfAllowedStreams%22:1%2C%22planAmount%22:250%2C%22updateDate%22:%222020-07-15T08:01:09.499Z%22%2C%22siteId%22:%227fa0ea9a-9799-4417-99f5-cbb5343c551d%22%2C%22totalAmount%22:250%2C%22countryCode%22:%22IN%22%2C%22numberOfAllowedDevices%22:6%2C%22subscriptionEndDate%22:%222021-10-12T14:50:14.000Z%22%2C%22subscriptionStartDate%22:%222021-04-12T14:50:14.000Z%22%2C%22paymentHandler%22:%22IOS%22%2C%22taxAmount%22:0%2C%22siteOwner%22:%22hoichoitv%22%2C%22gatewayChargeId%22:%22350000875402372%22%2C%22platform%22:%22ios_phone%22%2C%22currencyCode%22:%22INR%22%2C%22addedDate%22:%222018-04-12T14:52:33.830Z%22%2C%22freeTrial%22:false}}}"
  },
  {
    "domain": "www.hoichoi.tv",
    "expirationDate": 1661358092,
    "hostOnly": true,
    "httpOnly": false,
    "name": "user",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": false,
    "storeId": null,
    "value": "{%22authorizationToken%22:%22eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VySWQiOiIyMGUzMzBiMC0zZTYxLTExZTgtYmMwNi0zYjZmMGFkYjRhMGIiLCJzaXRlIjoiaG9pY2hvaXR2Iiwic2l0ZUlkIjoiN2ZhMGVhOWEtOTc5OS00NDE3LTk5ZjUtY2JiNTM0M2M1NTFkIiwiZW1haWwiOiJzYW5nZWV0YS5yb3k4OUBnbWFpbC5jb20iLCJpcGFkZHJlc3NlcyI6IjExOC4xNzkuMTQ3LjIyMSwgMTAuMTIwLjEuNjMsIDM0LjIwNS4xMzcuMjA0LCAxMzAuMTc2Ljk4LjEzNyIsImNvdW50cnlDb2RlIjoiQkQiLCJwb3N0YWxjb2RlIjpudWxsLCJwcm92aWRlciI6InZpZXdsaWZ0IiwiZGV2aWNlSWQiOiJicm93c2VyLWMwMWMyMjU5LTMzOWUtNWRkYi1iM2E5LTVmOGMyNDYzYmI0ZCIsImlkIjoiMjBlMzMwYjAtM2U2MS0xMWU4LWJjMDYtM2I2ZjBhZGI0YTBiIiwicGhvbmVOdW1iZXIiOiIrOTE5ODMwODA0NTExIiwicGhvbmVDb2RlIjo5MSwiaWF0IjoxNjI2ODgzMjM1LCJleHAiOjE2Mjc0ODgwMzV9.2eXZAajejl2Z1OwFxcb8ifYnpzlwil9U7CaGjspqKwk%22%2C%22refreshToken%22:%22d3259f4f31abf4e5ff1f7b72e2d1870c52ff43affa751075c8365690e469d5e2268cdb643681c2f636a632744c90179c%22%2C%22userId%22:%2220e330b0-3e61-11e8-bc06-3b6f0adb4a0b%22%2C%22email%22:%[email protected]%22%2C%22name%22:null%2C%22isSubscribed%22:true%2C%22provider%22:%22viewlift%22%2C%22providers%22:[%22viewlift%22]%2C%22passwordEnabled%22:false%2C%22phoneNumber%22:%22+919830804511%22%2C%22phoneCode%22:91%2C%22login%22:%22email%22%2C%22subscriptionStatus%22:%22COMPLETED%22%2C%22country%22:%22IN%22%2C%22registeredOn%22:%222018-04-12T14:52:32.931Z%22%2C%22registerdVia%22:%22ios_phone%22%2C%22parentalControl%22:{}%2C%22idpLogo%22:null%2C%22idpName%22:null%2C%22mvpdProvider%22:null%2C%22whatsappConsent%22:null%2C%22userState%22:%22c3Vic2NyaWJlZA==%22}"
  },
  {
    "domain": "www.hoichoi.tv",
    "hostOnly": true,
    "httpOnly": false,
    "name": "userCountrySelection",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": true,
    "storeId": null,
    "value": "bd"
  },
  {
    "domain": "www.hoichoi.tv",
    "hostOnly": true,
    "httpOnly": false,
    "name": "userLanguageSelection",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": true,
    "storeId": null,
    "value": "bn"
  },
  {
    "domain": "www.hoichoi.tv",
    "hostOnly": true,
    "httpOnly": false,
    "name": "userLanguageTrigger",
    "path": "/",
    "sameSite": null,
    "secure": false,
    "session": true,
    "storeId": null,
    "value": "false"
  }
]